Pla Renova't de finestres A CATALUNYA 2012

El Pla Renova't de finestres i tancaments de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) té l'objectiu d'impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l'eficiència energètica de les llars catalanes i reduir el consum d'energia.

Es subvenciona la renovació de tancaments com finestres, portes-vidrieres i claraboies per d'altres més eficients tèrmicament que millorin, com a mínim, en un 20% l'eficiència tèrmica.

A qui va dirigit?

Podran acollir-se als ajuts les famílies (les comunitats de propietaris i les comunitats de béns queden incloses en aquesta consideració) per a habitatges particulars i comunitats de propietaris i de béns, les empreses privades, les institucions sense finalitat de lucre i les fundacions entre d'altres per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges.


 • Termini: del 15 de febrer de 2012 al 30 d'abril de 2012.
 • Vigència del pla des de l'1 de gener de 2012 fins al28 de setembre de 2012; això vol dir aquelles compres o instal·lacions realitzades des del dia 1 fins el fi de vigència del pla.
 • Termini de justificació: màxim el 28 de setembre.
 • Quanties:
  • Particulars 130€/m2 límit de 3000€ en obertures 40€/m2 límit de 1000€ en proteccions solars.
  • Sector terciari 100€/m2 en obertures 40€/m2 en proteccions solars amb un límit de 100000€.
  • Inversió mínima per adherir-se: 1000€
 • Requisits:
  • Edificis dins el territori català.
  • Obertures en un recinte habitable en contacte amb l'exterior.
  • Habitatges de 1ª residencia i on s'estigui empadronat.
  • La fustería substituïda ha de ser portada a una deixalleria fent-ho constar a factura.
  • Fusteries amb marcatge CE, i en cas de tancaments metàl·lics han de ser amb trencament del pont térmic.

Informa-te'n al teu instalador (615 097 010).

 

SÍGUENOS EN

Facebook Twitter Google+

Vota nuestra web